Puhallinpäivien paneelikeskustelu

Petri Aarnio, rehtori, Keski-Helsingin musiikkiopisto

Petri Aarnion paneelipuheenvuorossa pohditaan sitä, miksi OPS:n uudistus on tehty, ketä varten uudistus on ja miten siitä voisi olla mahdollisimman suuri ilo sekä oppilaalle että opettajalle.

Arja Ollila, lehtori, Oulun konservatorio

Oulun konservatoriossa on jo pitemmän aikaa sitten luovuttu varsinaisista kurssitutkinnoista. Arja Ollila kertoo, millaisia vaikutuksia tällä käytännön muutoksella on ollut oppilaiden edistymisessä sekä motivaatiossa.

Jaana Sariola, yliopettaja, OAMK

Jaana Sariola kertoo, kuinka tulevien musiikkipedagogien pedagogisissa opinnoissa huomioidaan taiteen perusopetuksen uudet sisällöt ja painotukset. Hän avaa myös minkälaista osaamista opiskelijoilla tulisi olla työelämään siirtyessään ja kuinka Oulun seudun ammattikorkeakoulussa huomioidaan alan muuttuvat tarpeet vuoden 2020 osaamisperustaisen OPS:n työssä. Yhtenä näkökulmana keskustelulle Sariola nostaa esille myös minkälaisia valmiuksia uusi taiteen perusopetuksen OPS antaa musiikkialalle hakeutuville nuorille.