Tommi Hyytinen
Ergonomia

Juha Pisto
Improvisointi ja säveltäminen soitonopetuksessa

Petri Aarnio, Arja Ollila ja Jaana Sariola
Uusi opetussuunnitelma, pohdintaa

Janne Ikonen
Sävellys / Sovitus

Jouko Antere
Vaskisoittajan ergonomia

Mia Ohenoja
Hyvän olon aamu

Saku Mattila
Improvisaatio

Päivi Arjas
Esiintymis-valmennus / Pedagogiikka

Michael Levine
Pienkokoonpanojen ja yhteisöön verkostoitumisen voimaa