Improvisointi ja säveltäminen soitonopetuksessa
 
Miten vaalia luovaa musiikkisuhdetta (improvisointi, säveltäminen) esittävän musiikkikasvatuksen (solistiesiintymiset, kamarimusiikki, orkesterit) rinnalla niin, ettei traditiota ja/tai kaikkia hyviksi havaittuja metodeja tarvitse heittää romukoppaan?

Interaktiivisessa työpajassa Juha Pisto tarkastelee aihetta omien kokemusten kautta ennen muuta hänelle läheisten roolien, eli soitonopettajan ja säveltäjän näkökulmasta käsin.